Antikens olympiska spel

ancient-olympic-gamesOlympiska spelen kommer från de antika Grekland när man arrangerade tävlingar för att hedra guden Zeus. Det var en typ av festival för att fira och visa uppskattning till Zeus eftersom att han var de grekiska gudarnas konung. Spelen hölls precis lika ofta som dagens olympiska spel vilket är vart fjärde år. Tävlingarna hölls i bara en dag till en början med en gren. Grenen var löpning men med tiden utökades spelen och fler grenar lades till. I samband med att grenarna lades till utökade också tiden spelen varade i. Det var också en strikt regel att bara män fick tävla och delta. Kvinnor fick inte ens vara på plats eftersom att det ansågs vara en samling för endast de grekiska männen. Efter en incident av att en kvinna klädde ut sig till en man för att kunna se hennes son tävla blev reglerna ännu striktare. De tävlande och alla närvarande skulle nu vara nakna. Det var till och med ett straff för kvinnor som närvarade sig där.

De antika olympiska spelen hade sina grunder från historier av de grekiska gudarna. Det sägs att de grekiska gudarna själva hade ett liknande spel där man tävlade om äran. Tävlingarna handlade inte om att vinna något materialistiskt utan snarare att vinna äran. Att vinna äran innebar mycket, det innebar bland annat att man fick en ökad respekt bland sin omgivning. Vinnarna fick dessutom en oliv krans eller krona. Oliv kransen eller kronan kom att ha en symboliska betydelse för de senare olympiska spelen.

Antika olympiska spelen var mer än bara tävlingar utan det var också ett ställe mycket politik pågick. Politikerna såg det som en plats där de kunde förmedla sina idéer och få nya anhängare. Det var också en perfekt tillfälle för politiken då bara män deltog. Anledningen var att kvinnor vid den tiden inte fick delta eller engagera sig i politik.